Yazı Detayı
30 Temmuz 2021 - Cuma 12:35
 
SERVET VE ZENGİNLİKLE İMTİHAN OLMAK
Mehmet Özçelik
mozcelik02@hotmail.com
 
 

Amr bin Avf -radıyallahuanh-'dan rivayet olunduğuna göre, Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- harp etmeksizin Bahreyn ahalisiyle bir sulh akdetmiş ve onlar da muayyen miktarda cizye vermeği kabul etmişlerdi. Bahreyn ahalisi üzerineA'laİbnHadrami'yiemîrnasbetmişti ve tahsil olunan cizye mallarını getirmek üzereEbûUbeyde bin el-Cerrah'ı Bahreyn'e göndermişti. EbûUbeyde Bahreyn'den sulh yoluyla aldığı cizye mallarını Medine'ye getirdi. Ensar sabah namazını kılar kılmaz hemen EbûUbeyde'yi karşıladılar.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ashabı bu halde görünce gülümseyerek onlara:

- Öyle sanıyorum ki, EbûUbeyde'nin hayli dünyalıkla geldiğini duydunuz da onu sevinçle karşılıyorsunuz, buyurdu. Onlar da:

- Evet ya Resûlullah! diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem:

- Şad olunuz ve sizi sevindirecek nimetleri bundan böyle her zaman umunuz! Vallahi bundan sonra size fakru ihtiyaç geleceğinden hiç korkmam! Fakat sizin için korktuğum bir şey varsa o da sizden önce gelip geçen ümmetlerin önüne dünya nimetlerinin yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılarak onların birbirlerine haset ettikleri ve nefsaniyyet güttükleri gibi sizin de birbirinize düşmeniz ve onların helak oldukları gibi sizin de mahvolup gitmenizdir, diye ümmetini intibaha davet buyurmuştur.”[1]

Tahlili;

1-Ebşiru;inzarın zıddıdır.

-Müjde;sürur ve ferah verir.

İnzar;Kötü ve zararlı şeyleri haber verir.

-Beşaret hayır için,inzar şer için kullanılır.

“Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.”[2]

-Buradaki azabın müjdelenmesi tehekkümidir yani alay amaçlıdır.

2-Dünya hayatı:

-“Allah, kullarına (tümüne birden) rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O, kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir.”[3]

-Dünya ahirete nisbetle yakındır.

Âhiretenisbetle hakir ve kıymetsizdir.

Hadiste:” Eğer dünya Allah katındabir sivrisineğin kanadına eşit olsaydı Allah Teâlâ o dünyadan hiçbir kâfire bir yudum su dahi içirmezdi.”[4]

-“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.”[5]

Hadiste;“Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder.”[6]

3-Dünya için değil,ahiret için yarışta bulunmalı.

-“ Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır). İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.”[7]

-4-Amr bin Avf Ensari:

Mekkede uzun süre kaldıktan sonra sahabeyle beraber medineye hicret etmiştir.

Ehli bedirden olup,rasulullahla beraber bedirde hazır oldu.

Rivayet ettiği hadisler azdır.

İman medresesinde,rasulullahın terbiyesinde yetişmiştir.

Dünya onu ahret işinden alı koyamamıştır.

Dünya hayatının zineti onu aldatmamıştır.

Malı olmaması,şiddetli derecede muhtaç olduğu halde izzetini korumuş,iffet ve kerem sahibi bir kişi idi.

Rabbimizin tavsif ettiği gibi ki;” (Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.”[8]

-Rasulullahsahabelerle yüz yüze sohbet ederdi.Onlara iltifatta bulunurdu.

Tatlı ve güzel,yüksek manalı konuşmalarıyla sahabeleri etkilerdi.

 


[1]Tecrid-i Sarih Terc. 8/522.

[2] Tevbe.34.

[3] 42 / ŞÛRÂ – 27.

[4]İbnMâce, Hâkim.

[5] Hadid.20.

[6] Buhari, Rikak, 10, Müslim zekat 116-119.

[7] Mutaffrifin.26.

[8] Bakara.273.

 
Etiketler: SERVET, VE, ZENGİNLİKLE, İMTİHAN, OLMAK,
Yorumlar
Diğer Yazılar
HANGİ HELALLEŞME
HAYANIN HAKİKATI
FİRAVUNLAR MUSALARIN PEŞİNDE
KIYAMETİN DEHŞETİ
PEYGAMBERİMİZİN MU’CİZELERİNDEN
ABD VE BATI MEDENİYETİ
FIKIH BİLMEZ BEDEVİLER
MUHTELİF HADİSLER
KİMDEN SİYASETÇİ OLMAZ
KADINLARA ÖĞÜT
EMANETİN ZAYİ OLMASI
BURNU SÜRÜNSÜN
ÇOCUK TERBİYESİ
BİZİM ARSLANLAR
NEFİSLE CİHAD
ESFELDEKİLER
RIFK İLE NASİHATTA BULUNMAK
RUHLAR MÜSABAKADA
ALLAH KÖR EDER NAN-KÖRÜ
YÜZ YILLIK DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET
28 ŞUBATIN ONDÖRTLÜSÜ
İLK DARBE ANINDA GÖSTERİLECEK SABIR
BEŞ ÖĞÜT
HAYIR VE ŞER
MÜMİNLERİN İMTİHANI
GİYİNEN ÇIPLAKLAR
ANNE BABA HAKKI
İMANIN ŞUBESİ
KURBAN YAKINLAŞMAKTIR
ÖLÜŞ VE DOĞUŞ KÖPRÜSÜ: 15 TEMMUZ OLDU
MÜSLÜMANLARLA YAHUDİLER SAVAŞMADIKÇA…
EĞİTİMİN GELECEĞİ GELECEĞİN EĞİTİMİ
DÜNYANIN FİTNESİ
AMELLER NİYETLERE GÖREDİR
TİLAVET-İL KUR’AN
İSLAMIN ADALETİ
TERBİYE-İ NEBEVİYE
TEMİZ SİYASETE İHTİYACIMIZ VAR
ZULÜMDEN SAKININ
KİŞİ KIYAMET GÜNÜ GETİRİLİR
KUVVETLİ MÜMİN
YAKLAŞAN ŞERDEN…
İYİ VE KÖTÜ MECLİSİN MİSALİ
YENİ OYUN VE YENİ DÜNYA
GEMİYİ DELENLER
O’NDAN O’NA GİDİŞ
KIYAMET FİTNELERİ
RAMAZAN AYI VE ORUÇ-4-
RAMAZAN AYI VE ORUÇ-3-
RAMAZAN AYI VE ORUÇ-2
RAMAZAN AYI VE ORUÇ-1-
DÜNYA DOSTLUK YERİ
BERAT KANDİLİ
ZAMANIN MÜSTESNASI BEDİ’ÜZZAMAN
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ
VECİZ SÖZLER
AİLEDEKİ YANGIN
ALLAHIM! SEN NE KADAR BÜYÜKSÜN EY RABBİM!
Mİ’RAÇ
KİMDİR CAHİL? NEDİR CEHALET?
İTTİHAD-I İSLÂM
KUŞATMA FAALİYETİ
OSMANLILARIN TORUNLARI GELİYOR
ŞERİAT – TARİKAT - HAKİKAT
RABBİM BİZİ GERİ GÖNDER
DEVLETLER ZULÜMLE YIKILIR
DUYGULAR
KURAN VE HADİS ÜZERİNE
ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ
EVREN SONSUZ MU
BAYDININ ÇOCUKLARI DEVREDE
BİDEN’IN AYAK SESLERİ
İSLAMIN İNTİBAHI
PARA
KENDİ SUYUNU ISITTI
İNSAN BU
HASTALIK HİÇ BU KADAR GÜZEL OLMAMIŞTI
DÜNYA HASTA
TEMİZLİK Mİ KİRLİLİK Mİ ?
KENDİ ELLERİMİZİN MAHSULÜ
FİTNE ÜSLERİ
DİJİTAL KİMLİK
İŞTE SEN BUSUN!!!
MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE…
ÇÖKÜŞ
KADER AĞLARINI ÖRÜYOR
PERDELER ALEMİ
ŞİMDİ HABERLER
KURAN-I KERİM TARİH ÖTESİDİR
İPLER KOPTU
TEHDİT
TALAN EDİLEN BAĞIMIZ
GLADİSTONCA MI ?
SULAR DURULUNCA…
RUH BEDEN İZDİVACI
NEDEN OLMASIN
BİREYSEL ZENGİNLİK
NORMALLEŞME HUKUKLA VE HUKUKTA
MUSİBETTE TESLİMİYET
ÖLÜME VE ÖLDÜRMEYE HARCANANLAR
HRİSTİYANLIĞA REDDİYE
BİZDE GİDECEĞİZ ALDANMAKTA FAYDA YOK
ALDANMIŞ RUHLAR
ADEMİN ÇOCUKLARI KAVGA EDİYOR
ADALET MERHAMETTEN ÖNCEDİR
SİS PERDESİ ARALANINCA…
SEVİNCİN SEVİNCİMDİR AYASOFYA
BATAKLIK
BATININ BARBARLIĞI HALA SÜRÜYOR
KÜSTAHCA VE KABACA
FECRİ SADIK DOĞUYOR
İRAN VE DİNİ İNANCI
DARBECİLER DERBEDER OLSUN
DÜNYADA PUTLAR YIKILIYOR
DUA NEDİR ?
DİN TAHRİFÇİLERİ
ÇOCUKLARIN YIKILAN DÜNYALARI
AYAK BAĞLARI VE SENARYOLAR
KISIR ZİHNİYET
KİRLİ ORTAKLIKLAR
TASLAK
ARKADAN VURULMAK
TİMSAH GÖZYAŞLARI
SAVAŞ ÇIKAR MI ?
KOŞTURMACA
HAYATTA EN BÜYÜK HİZMET HAYATA HİZMETTİR
DEŞİFRE
İÇTE VE DIŞTAKİ KİRLİ ÇARKLAR
SEVİNEMEDİLER
KARPUZ KABUĞU
KİLİT AÇILDI
AHLAK BAKANLIĞI KURULMALI
DİNİ KOLAYLIKLAR
DÜNYA İMTİHANDA
BEYRUTUN 11 EYLÜLÜ
DÜNYA VE BİZ
HAYIRDA YARIŞ
15 TEMMUZ İŞGAL HAREKETİ VE MÜTTEFİKLER İTTİFAKI
İSLAM DÜNYASI ÖZGÜR MÜ?
TİLKİ UYANDI
LAFIZLAR MANA İÇİNDİR
KRİZDEKİ OYUN
ZURNANIN SON DELİKLERİ
RABBİNİ TESBİH ET
VARLIĞININ ZIDDI OLAN YOKLUK
AHLAK DIŞI YAKLAŞIM
AÇ CANAVARA MUHABBET…
VAH AYASOFYAM VAH
TERÖRÜ KUYRUKTAN DEĞİL BAŞTAN KESMELİ
GÜNAHLAR MUSİBETLERİ DAVETTİR
DEĞİŞMEYEN VİRÜSLÜ ZİHNİYET
MUSİBETLERİN HİKMET CİHETİ
HESAPLAŞMA
OKÇULAR TEPESİ
FETİH SEMBOLÜ AYASOYFA
İSTANBULUN FETHİ VE FATİH
MİLLETE DARBE
HAYATIN SIRRI
HARPLER VE DARPLER
ADETTEN İBADETE
GÖR GEL – DÖN GEL
GÖÇÜŞ VE GEÇİŞ
ÂH ÇEKİYORUZ-ÂHI ÇEKİYORUZ
ÇÖKÜŞLER
BEN’DEKİ BEN’İ ARIYORUM
ALEMLER ARASI İLETİŞİM
UR/ VÜCUTTAKİ İRİN VE KUSMUK
TÜRKİYEDE BULUNAN ÜÇ CEREYAN
ÇİLEDEYİZ… İNZİVADAYIZ… İ’TİKAFTAYIZ
HADİSLERDE ORUÇ-2-
HADİSLERDE ORUÇ-1-
ORUCUN SAĞLIĞIMIZA SAĞLADIKLARI
RAMAZAN AYI VE ORUÇ -1-
TERÖRİST MUHİBLER CEMİYETİ
TARAFI MUHALİF
SU MEDENİYETTİR
SU MEDENİYETTİR
YALAKA
TEDAVİ OLUNUZ
HAYIRDA YARIŞINIZ
TİNET VE KAREKTER
TAŞIYICI
BERAT KANDİLİ
İŞTE GELDİK GİDİYORUZ
TETİKLEYİCİ
İŞTE YÜZ YILLIK VİRÜS
BENİM YAPAMADIĞIMI BİR VİRÜS YAPTI
VİRÜS MEMUR-İ İLAHİDİR
KEHANET Mİ GERÇEK Mİ ?
DİN KOLAYLIKTIR
Gündem Gazetesi
Nöbetçi Eczaneler
Adıyaman eczane
En Çok Okunanlar
Üç çocuk annesi evinin banyosunda asılı bulundu
Gölbaşında feci kaza: 7 yaralı - Videolu Haber
Galeri saldırısında hayatını kaybedenler toprağa verildi - Videolu Haber
Adıyamanda eski HDP milletvekili tutuklandı - Videolu Haber
Alacak verecek kavgası kanlı bitti - Videolu Haber
Çocuğunu görmek isteyen damadını bıçakladı - Videolu Haber
Zabıta memuru ölü bulundu - Videolu Haber
Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 3 gözaltı
Özel hareket destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Videolu Haber
Besnide uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
Adıyaman FK’da Neler Oluyor
Otomobilin çarptığı 28 keçi telef oldu
Adıyaman’da tesadüfen 40 milyon yıllık 4 fosil buldu
Zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında - Videolu Haber
Yolcu bavulunda sahre tarihi eser sevkiyatı - Videolu Haber
Yolun karşısına geçmek isteyen kardeşlere otomobil çarptı - Videolu Haber
Silah imalathanesine operasyon: 1 gözaltı
Kahtada defineciler suçüstü yakalandı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber
Bakan Soylu: Adıyaman sınırları içerisinde hiç terörist yok - Videolu Haber
PKKya ait toprağa gömülü patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu - Videolu Haber
Bebeğin bulunduğu mezarlıkta keşif yapıldı - Videolu Haber
Kablo hırsızları rögarda yakalandı - Videolu Haber
Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman’da zincirleme kaza: 3 yaralı - Videolu Haber
Maskeli soyguncu tutuklandı - Videolu Haber
Kurtların saldırdığı koyun sürüsünü jandarma buldu
Yük treninin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Videolu Haber
Gergerde ruhsatsız tabancaya 2 gözaltı
Öğrenci servisinde tehlikeli yolculuk - Videolu Haber
Adıyaman’da otomobil takla attı: 8 yaralı - Videolu Haber
Adıyamana ‘DEV’ yatırım
Maraş Pastanesi'nden Basın Açıklaması
Söndürülmeden bırakılan semaver yangına neden oldu - Videolu Haber
Kahtada hap ve uyuşturucuya 2 gözaltı
Kahtada minibüs şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Maskeli soyguncu 823 saat güvenlik kamera kaydıyla yakalandı - Videolu Haber
Kaldırımda bulunan valiz polisi alarma geçirdi
Bakan Soylu: Kimsenin aklına gelmeyecek hayalinden geçmeyecek işleri yaptık
Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Videolu Haber
Samsat’ta tütün alımları başladı
Besni’de rafting heyecanı başlıyor
Deterjana gizlenmiş uyuşturucuya 1 gözaltı - Videolu Haber
Gölbaşı’nda uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Gölbaşı’nda Bir Hareketine Bakar Hayat uygulaması - Videolu Haber
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Sigara kartelleri piyasayı ele geçirdi
Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 6 yaralı - Videolu Haber
Pide fırının odunluk bölümünde yangın korkuttu
Sahte parayla alışveriş yapan 3 kişi tutuklandı
En Son Eklenenler
Yunanistana kaçmak isterken yakalanan eski belediye başkanı tutuklandı - Videolu Haber
SANKO Okulları madalyalara kulaç attı
Piyasaya sahte döviz sürmeye hazırlanan 2 kalpazan tutuklandı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Gölbaşı’nda toplandı
Adıyamanda fırınlar mercek altında
Şampiyon krosçular madalyalarını aldı
Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
CHP’li Tutdere, Sağlık alanında Adıyaman’da yaşanan eksiklikleri TBMM’de anlattı
ADYÜ’de Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri konferansı
Adliye çıkışı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı - Videolu Haber
Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede - Videolu Haber
Jandarma’dan KADES seferberliği
Adıyaman’da otomobil takla attı: 8 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman İGC’den ATSO’ YA Ziyaret
TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Vali Çuhadarı ziyaret etti
Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 6 yaralı - Videolu Haber
MSK Başkanı Aydın; Gençler İle Birlikte Geleceğe Yürüyoruz
Eğitim-Sen üyelerinden kadınlar günü açıklaması
SANKO’dan eğitime büyük destek
Çelik: Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi en etkin şekilde sürdürmekteyiz
Yavru Dağ Keçisi koruma altına alındı
15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi açıldı
CHP’li Tutdere: Uygulamadaki eksiklikler hukuk sistemimizi yerle bir ediyor
Av. Taner; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelemiz Daim Olacak
Ali Deniz: Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı
Yolun karşısına geçmek isteyen kardeşlere otomobil çarptı - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Büyüklerimiz bizim başımızın tacı
Adıyamanda 13 eve Covid-19 karantinası
Besnide uyuşturucudan 13 kişi yakalandı
Adıyamanda anne ve oğlu sobadan zehirlendi
Kahtada minibüs şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
İGC Başkanı Akbilek; Toplumsal Huzur ve Barışın Sağlanabilmesi, Kadınların Eşitliğinden ve Özgürlüğünden Geçmektedir
Besni’de tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
SANKO Üniversitesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Prof. Dr. Dağlı: Beslenme alışkanlıklarında ileriye yönelik ciddi değişiklikler olacak
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Gönen, emekli öğretmenleri unutmadı
Başkan Kılınç, Altınşehir Mahallesinin sorunlarını yerinde inceledi
Başkan Kılınç, öğretmenler gününü kutladı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Gölbaşı’nda 91 yaşındaki öğretmen unutulmadı
Kaymakam Ayrancı, öğretmenlerle bir araya geldi
Kaymakam Aslantürk: Gençlerimizin teminatıdır öğretmenlerimiz
Adıyaman’da öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı
Adıyaman’da DEAŞ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Tuzakla yakalanan keklikler özgürlüğe kanat çırptı
Kahta’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Gönen, ‘Dünyanın kutsal mesleği öğretmenlik’
Hayat arkadaşına böbreğini bağışladı
Başkan Songül Yavuz’dan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
33
27
0
3
10
13
2
Hatayspor
26
23
3
2
8
13
3
Konyaspor
26
21
1
5
7
13
4
Alanyaspor
24
20
3
3
7
13
5
Fenerbahçe
23
19
4
2
7
13
6
Fatih Karagümrük
22
21
3
4
6
13
7
Başakşehir FK
21
20
6
0
7
13
8
Galatasaray
21
19
4
3
6
13
9
Beşiktaş
20
21
5
2
6
13
10
Adana Demirspor
19
20
4
4
5
13
11
Altay
16
18
7
1
5
13
12
Kayserispor
16
18
5
4
4
13
13
Antalyaspor
15
15
6
3
4
13
14
Gaziantep FK
15
14
6
3
4
13
15
Sivasspor
13
16
4
7
2
13
16
Giresunspor
13
8
6
4
3
13
17
Yeni Malatyaspor
12
12
9
0
4
13
18
Göztepe
10
12
7
4
2
13
19
Kasımpaşa
9
13
8
3
2
13
20
Çaykur Rizespor
7
11
10
1
2
13
Arşiv
Bağlı Kuruluşlar

sanalbasin.com üyesidir

Haber Yazılımı