Yazı Detayı
20 Haziran 2021 - Pazar 10:33
 
TERBİYE-İ NEBEVİYE
Mehmet Özçelik
mozcelik02@hotmail.com
 
 

*İbni Ömer radıyallahuanhu şöyle dedi: “Resulullahsallallahu aleyhi vesellem benim iki omzumu tuttu ve: ‘Dünyada, sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol!’ buyurdu.”


İbni Ömer radıyallahuanhu (sık sık) şöyle derdi: “Akşama ulaştığında sabahı gözetme, sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık zamanın için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al!”[1]

-Sözlerin en güzeli.

-“Yevme lâ yenfaumâlun ve lâ benûn. İllâ men etâllâhebi kalbin selîm.”

“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.”[2]

-1-BiMenkebi:Peygamberimizin adetlerinden idi..Beraber oturduğu insanlara karşı yakınlığını göstermek,onu uyarmak,kalbi yakınlığını göstermek amaçlı olarak omzuna elini atmaktadır.

-2-Garib;ailesinden ve vatanından uzak olan.

Hadiste:” “İslam garip başladı, başladığı gibi (bir hale) dönecektir. Ne mutlu gariplere!”[3]

Garibin önemli bir manası;eşsiz,benzersiz,insanları şaşkınlığa sokan…

İnsanların alışageldiğinin dışında…Harika.Eşi benzeri görülmemiş.

-3-Ehli kubur.

“Yâeyyuhâllezîneâmenû lâ tetevellevkavmengadıballâhu aleyhim kadyeisûminelâhiretikemâyeiselkuffâruminashâbilkubûr”

“Ey iman edenler! Kendilerine Allah’ın gazap ettiği, kabirlerdeki kâfirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin.”[4]

-4-İza Esbahat:

-“Fe subhânallâhihînetumsûne ve hînetusbıhûn.”

“Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah’ı tespih edin.”[5]

-5-Ehlil kubur.:

“.. Elhâkumuttekâsur. Hattâzurtumulmekâbir”

“Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.”[6]

-6-Zühd;Baki olana yönelmek.

-“İnnallâheşterâminelmu’minîneenfusehum ve emvâlehumbiennelehumulcenneh(cennete), yukâtilûne fî sebîlillâhi fe yaktulûne ve yuktelûneva’den aleyhi hakkanfîttevrâtivelincîlivelkur’ân(kur’âni), ve men evfâbiahdihîminallâhi, festebşirûbibey’ıkumullezîbâya’tumbihî, ve zâlikehuvelfevzul azîm”

-“Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.”[7]

-Dünyadan ahiret hesabına faydalanmak ve onu ganimet bilmek.

Salih ameller ile zad*ı ahret yapmak.

Bu dünya hayatı ancak  bir gurur ve aldanmaktan ibaret değil midir?

Gafil kimse ona meyleder.

Cahil kimse onun gururuna kapılır.

“Ebu Hureyre'denRasulullah şöyle buyurdu: "Hastalandığında ilk yatağa uzandığın zaman okuya­cağın şeyleri sana haber vereyim mi? Ki o şeyler kişiyi cehennemden korur." Ben: "Evet ya Rasulallah annem babam sana feda olsun" de­dim. Rasulullah: "Şunu iyi bilki sabahladığında akşamı bekleme. Ak­şamladığında da sabahı bekleme. Eğer bunu yatağına ilk uzandığında söylersen Allah seni ateşten korur ve şöyle de: "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diriltir ve öldü­rür. Kendisi diri olup asla ölmez. Kulların ve yerlerin sa­hibi Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Allah'a çok hamdu senalar olsun. O her halükarda hamdedilme-ye layıktır. Allah en büyüktür. Rabbimizin büyüklüğü ve-azameti, kudreti ve yüceliği her yerdedir. Ey Allah'ım eğer ruhumu almak için bana bu hastalığı verdiysen ve hasta ettiysen ruhumu benden önceki iyi kimselerle be­raber kıl ve beni ateşten uzaklaştır. Nasıl ki benden ön­ceki iyileri ve dostları ateşten uzaklaştırdın." Eğer bu hastalığında ölürsen sen direk Allah'ın rıza­sına ve cennetine, gidersin. Eğer bir günah işlemişsen Allah senin tevbeni kabul edip o günahını bağışlar."

-7-Ravi-Abdullah bin Ömer.

Künyesi;Eba Abdurrahman.

Bi’set senesinden önce doğdu.

Küçükken Mekke de babası ile beraber  Müslüman oldu.

Babasından önce hicret etti.

Yaşı küçük olduğundan bedir gazasına katılamadı.

Uhudda 14 yaşında idi.

Hendekte 15 yaşına bastı.Müsaadeedildi.Ve sonra rasulullahınseriyyelerinin hiç birisinden geri kalmadı.

Efendimiz onun hakkında:” Kardeşiniz salih bir kişidir.Gece namazına kalkar.”

Bundan sonra hiç gece namazını terk etmedi.

Sahabenin fakih ve zahidlerindenidi.Onların müftüsü idi.

Hz.Ali ve Muaviye arasındaki savaşa katılmadı.Fitneden uzak kaldı.

Haccı altmışa varıncaya kadar her sene haccederdi.

Bin kere umre yaptı.

Kalbi imanla dolu idi.

Hicretin 73.senesinde 86 yaşında iken şehid oldu.

Ölümünün sebebi;Hacılardan birinin yanlış yapması üzerine ibni Ömer ona;”Sen sefih ve akılsızsın.”

Bu durum hacılara ağır geldi.

Bir adam emrederek mızrakla vuruldu.Tavaf esnasında ayakları üzerine düştü.

Yeri iltihap yaptı ve zehirlenerek vefat etti.

Mekkede defnedildi

*-Resul-i Ekrem AleyhissalâtüVesselâmınenvâ-ı mucizâtından birisi de, ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki, şu mucize-i şeceriye, mübarek parmaklarından suyun akması gibi, mânenmütevatirdir.

Müteaddit suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir.

-Hazret-i Abdullah ibni Ömer'den haber veriyor ki:

           Bir seferde Resul-i Ekrem AleyhissalâtüVesselâmın yanına bir bedevî geldi. Ferman etti: "Nereye gidiyorsun?" Bedevî dedi: "Ehlime." Ferman etti:"Ondan daha iyi bir hayır istemiyor musun?" Bedevî dedi: "Nedir?" Ferman etti: :”En teşhede an lâ ilâhe illallâhuvahdehû lâ şerîkelehu ve enneMuhammedenabduhu ve Rasûlühü”

Bedevî dedi: "Bu şehadete şahit nedir?" Ferman etti:"Vadi kenarındaki ağaç şahit olacak."

İbni Ömer der ki: O ağaç yerinden sallanarak çıktı, yeri şak etti, geldi, tâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına. Üç defa Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o ağacı istişhad etti, ağaç da sıdkına şehadet etti. Emretti, yine yerine gidip yerleşti.

 


[1]Buhâri, Tirmizî, İbnMâce.

[2]  26 / ŞUARÂ – 88-89.

[3] el-Cami‘ liAhkamil-Kuran IV, 172, Ayrıca bk. Sahihu’l-Müslim 232, 251. Hadisler, Sunenuİbn-i Mace II, 1319 (no: 3987, 3988).

[4]60 / MUMTEHİNE – 13.

[5]30 / RÛM – 17.

[6]102 / TEKÂSUR – 1-2.

[7]9 / TEVBE – 111.

 
Etiketler: TERBİYE-İ, NEBEVİYE,
Yorumlar
Diğer Yazılar
SERVET VE ZENGİNLİKLE İMTİHAN OLMAK
İMANIN ŞUBESİ
KURBAN YAKINLAŞMAKTIR
ÖLÜŞ VE DOĞUŞ KÖPRÜSÜ: 15 TEMMUZ OLDU
MÜSLÜMANLARLA YAHUDİLER SAVAŞMADIKÇA…
EĞİTİMİN GELECEĞİ GELECEĞİN EĞİTİMİ
DÜNYANIN FİTNESİ
AMELLER NİYETLERE GÖREDİR
TİLAVET-İL KUR’AN
İSLAMIN ADALETİ
TEMİZ SİYASETE İHTİYACIMIZ VAR
ZULÜMDEN SAKININ
KİŞİ KIYAMET GÜNÜ GETİRİLİR
KUVVETLİ MÜMİN
YAKLAŞAN ŞERDEN…
İYİ VE KÖTÜ MECLİSİN MİSALİ
YENİ OYUN VE YENİ DÜNYA
GEMİYİ DELENLER
O’NDAN O’NA GİDİŞ
KIYAMET FİTNELERİ
RAMAZAN AYI VE ORUÇ-4-
RAMAZAN AYI VE ORUÇ-3-
RAMAZAN AYI VE ORUÇ-2
RAMAZAN AYI VE ORUÇ-1-
DÜNYA DOSTLUK YERİ
BERAT KANDİLİ
ZAMANIN MÜSTESNASI BEDİ’ÜZZAMAN
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ
VECİZ SÖZLER
AİLEDEKİ YANGIN
ALLAHIM! SEN NE KADAR BÜYÜKSÜN EY RABBİM!
Mİ’RAÇ
KİMDİR CAHİL? NEDİR CEHALET?
İTTİHAD-I İSLÂM
KUŞATMA FAALİYETİ
OSMANLILARIN TORUNLARI GELİYOR
ŞERİAT – TARİKAT - HAKİKAT
RABBİM BİZİ GERİ GÖNDER
DEVLETLER ZULÜMLE YIKILIR
DUYGULAR
KURAN VE HADİS ÜZERİNE
ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ
EVREN SONSUZ MU
BAYDININ ÇOCUKLARI DEVREDE
BİDEN’IN AYAK SESLERİ
İSLAMIN İNTİBAHI
PARA
KENDİ SUYUNU ISITTI
İNSAN BU
HASTALIK HİÇ BU KADAR GÜZEL OLMAMIŞTI
DÜNYA HASTA
TEMİZLİK Mİ KİRLİLİK Mİ ?
KENDİ ELLERİMİZİN MAHSULÜ
FİTNE ÜSLERİ
DİJİTAL KİMLİK
İŞTE SEN BUSUN!!!
MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE…
ÇÖKÜŞ
KADER AĞLARINI ÖRÜYOR
PERDELER ALEMİ
ŞİMDİ HABERLER
KURAN-I KERİM TARİH ÖTESİDİR
İPLER KOPTU
TEHDİT
TALAN EDİLEN BAĞIMIZ
GLADİSTONCA MI ?
SULAR DURULUNCA…
RUH BEDEN İZDİVACI
NEDEN OLMASIN
BİREYSEL ZENGİNLİK
NORMALLEŞME HUKUKLA VE HUKUKTA
MUSİBETTE TESLİMİYET
ÖLÜME VE ÖLDÜRMEYE HARCANANLAR
HRİSTİYANLIĞA REDDİYE
BİZDE GİDECEĞİZ ALDANMAKTA FAYDA YOK
ALDANMIŞ RUHLAR
ADEMİN ÇOCUKLARI KAVGA EDİYOR
ADALET MERHAMETTEN ÖNCEDİR
SİS PERDESİ ARALANINCA…
SEVİNCİN SEVİNCİMDİR AYASOFYA
BATAKLIK
BATININ BARBARLIĞI HALA SÜRÜYOR
KÜSTAHCA VE KABACA
FECRİ SADIK DOĞUYOR
İRAN VE DİNİ İNANCI
DARBECİLER DERBEDER OLSUN
DÜNYADA PUTLAR YIKILIYOR
DUA NEDİR ?
DİN TAHRİFÇİLERİ
ÇOCUKLARIN YIKILAN DÜNYALARI
AYAK BAĞLARI VE SENARYOLAR
KISIR ZİHNİYET
KİRLİ ORTAKLIKLAR
TASLAK
ARKADAN VURULMAK
TİMSAH GÖZYAŞLARI
SAVAŞ ÇIKAR MI ?
KOŞTURMACA
HAYATTA EN BÜYÜK HİZMET HAYATA HİZMETTİR
DEŞİFRE
İÇTE VE DIŞTAKİ KİRLİ ÇARKLAR
SEVİNEMEDİLER
KARPUZ KABUĞU
KİLİT AÇILDI
AHLAK BAKANLIĞI KURULMALI
DİNİ KOLAYLIKLAR
DÜNYA İMTİHANDA
BEYRUTUN 11 EYLÜLÜ
DÜNYA VE BİZ
HAYIRDA YARIŞ
15 TEMMUZ İŞGAL HAREKETİ VE MÜTTEFİKLER İTTİFAKI
İSLAM DÜNYASI ÖZGÜR MÜ?
TİLKİ UYANDI
LAFIZLAR MANA İÇİNDİR
KRİZDEKİ OYUN
ZURNANIN SON DELİKLERİ
RABBİNİ TESBİH ET
VARLIĞININ ZIDDI OLAN YOKLUK
AHLAK DIŞI YAKLAŞIM
AÇ CANAVARA MUHABBET…
VAH AYASOFYAM VAH
TERÖRÜ KUYRUKTAN DEĞİL BAŞTAN KESMELİ
GÜNAHLAR MUSİBETLERİ DAVETTİR
DEĞİŞMEYEN VİRÜSLÜ ZİHNİYET
MUSİBETLERİN HİKMET CİHETİ
HESAPLAŞMA
OKÇULAR TEPESİ
FETİH SEMBOLÜ AYASOYFA
İSTANBULUN FETHİ VE FATİH
MİLLETE DARBE
HAYATIN SIRRI
HARPLER VE DARPLER
ADETTEN İBADETE
GÖR GEL – DÖN GEL
GÖÇÜŞ VE GEÇİŞ
ÂH ÇEKİYORUZ-ÂHI ÇEKİYORUZ
ÇÖKÜŞLER
BEN’DEKİ BEN’İ ARIYORUM
ALEMLER ARASI İLETİŞİM
UR/ VÜCUTTAKİ İRİN VE KUSMUK
TÜRKİYEDE BULUNAN ÜÇ CEREYAN
ÇİLEDEYİZ… İNZİVADAYIZ… İ’TİKAFTAYIZ
HADİSLERDE ORUÇ-2-
HADİSLERDE ORUÇ-1-
ORUCUN SAĞLIĞIMIZA SAĞLADIKLARI
RAMAZAN AYI VE ORUÇ -1-
TERÖRİST MUHİBLER CEMİYETİ
TARAFI MUHALİF
SU MEDENİYETTİR
SU MEDENİYETTİR
YALAKA
TEDAVİ OLUNUZ
HAYIRDA YARIŞINIZ
TİNET VE KAREKTER
TAŞIYICI
BERAT KANDİLİ
İŞTE GELDİK GİDİYORUZ
TETİKLEYİCİ
İŞTE YÜZ YILLIK VİRÜS
BENİM YAPAMADIĞIMI BİR VİRÜS YAPTI
VİRÜS MEMUR-İ İLAHİDİR
KEHANET Mİ GERÇEK Mİ ?
DİN KOLAYLIKTIR
Gündem Gazetesi
Nöbetçi Eczaneler
Adıyaman eczane
En Çok Okunanlar
Amcasının oğlunu bıçaklayarak öldürme olay anı güvenlik kameralarında
Gergerde aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu - Videolu Haber
Para cezası yazılan sürücü motosikleti yaktı
Adıyaman’da iki grup arasında bıçaklı kavga:1 yaralı
Amca oğlunu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Düğünde davetlilerin karıştığı kavgaya polis müdahale etti
Amcasının oğlu tarafından bıçaklanan yaşlı adam öldü
Adıyaman’da tütün üreticilerinin yol kapatma eylemi 14 saat sürdü - Videolu Haber
Adıyamanda otomobil takla attı: 6 yaralı
Kalp krizine yenik düşen Uzman Çavuş Ekici, toprağa verildi - Videolu Haber
Besni’de iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
Adıyamanda 3üncü kattan düştü burnu bile kanamadı
Şehit yakınları, gazi, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahipleri için düğün salonu yaptırdı - Videolu Haber
Adıyaman İl Kültür Müdürü Mehmet Ekinci görevden alındı
Otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 6 yaralı - Videolu Haber
Hayvan severden örnek davranışı cep telefonu ile görüntülendi - Videolu Haber
Açılıştan sonra İGC Yönetiminden Teşekkür Mesajı
Adıyaman’da Seyyid Yusuf Asgar Yaşatma Derneği kuruldu
Kazaya karışan iki araç alev alev yandı: 4 yaralı
Adıyaman’da yüksek sıcaklık yılanları bile bunalttı
GMDK Başkanı Ahmet Aydın Hakikati Görelim Dedi!
Konukoğlu ailesi yine Gönlü Zengin 50 İş İnsanı listesinde
Tütün Yasası TBMM’de Kabul Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İGF’ye tam destek
Otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı - Videolu Haber
Cendere Köprüsü çevresinde piknik yapan vatandaşlara çağrı
Adıyamanda tutuklanan tütüncülerle ilgili önemli gelişme
OSB atık su arıtma tesisinden ‘kötü koku’ şikayeti
Kahtada uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklu
PKK’ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
Kahta’da husumetli iki aile barıştırıldı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı - Videolu Haber
SANKO üniversitesi akademisyenleri öğrencilerini uzaktan erişimle bilgilendiriyor
İGC'den Eğitim İşbirliği Protokolü
Bitlis Nemruttan Adıyaman Nemruta pedal çevirdiler - Videolu Haber
AGD yaz etkinliklerinde buluşmaya devam ediyor
GAP Gazeteciler Birliğinden eski Bakan Topçuya ziyaret - Videolu Haber
Kahta’da ilk defa Ağız ve Diş Sağlığı Acil Polikliniği açıldı
Adıyaman’da otobüs firmaları ek sefer başlattı - Videolu Haber
Başkan Kıymazdan, Milletvekili Aydına ziyaret
Analiz sonuçlarına göre; Adıyamanlılar temiz su içiyor
Başkan Dağtekin’den dikkatli olun çağrısı - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Teşkilatından zam tepkisi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Çözüm yasası Meclise gelene kadar kürsüyü terk etmeyeceğim - Videolu Haber
Ambulansta erken doğum yapan anne konuştu - Videolu Haber
Alkayış: Kurban Bayramı dayanışmamız için bir fırsat
ASİAD Genel Başkanı Mehmet Doğan'ın Kurban Bayramı Mesajı
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni
ASİAD Başkanı Doğan: Tütündeki belirsizlik biran önce sona ermeli
Bayram tatili esnafı kredi kooperatifine yöneltti - Videolu Haber
En Son Eklenenler
TFF İl Temsilcisi Ali Can Çelik güven tazeledi
GMDK Başkanı Aydın; 'Ormanlarımız Yanarken Sokakları da Yakmak İstiyorlar'
Kokusunu beğendiği parfümü çaldı - Videolu Haber
Adıyaman’da şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Adıyaman polisinden orman yangınlarına karşı sıkı denetim - Videolu Haber
Dr.Pınarbaşı: Korona virüs salgını yeni cilt hastalıklarına neden oldu
‘Ağız ve diş sağlığı ruh sağlığını da etkiliyor’
Sıcak hava anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor
Gaz kaçağı şüphesi polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi - Videolu Haber
Adıyaman’da korkutan yangın
PKK’ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
MHP’li Özgün: Kıbrıs Türk olarak kalacaktır
Adıyaman’da itfaiye ekiplerinden yangın devriyesi - Videolu Haber
Polis ekiplerinden boğulmalara karşı broşürlü uyarı
Terör örgütlerine finans sağlayan 3 kişi tutuklandı
SANKO Üniversitesi’ne Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden kalp hastalarına EECP tedavisi
Adıyaman milli takıma güreşçi yetiştiriyor
Başkan Doğan:Taleplerimiz yaşamsal, birlikte mücadele gücümüzdür
Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti - Videolu Haber
Başkan Aydın’dan ulaşımda müjdeli haber
Adıyaman’da belediye konservatuarında eğitimler sürüyor
Adıyaman’da 2021 yılı üçüncü istihdam toplantısı yapıldı
Emine Erdoğan’dan, Adıyaman Belediyesi’ne özel ödül
Adıyaman Belediyesi’nden eğitime tam destek
TEÇ-SEN İl Başkanı Teker: 12 yılsonunda mali hak kayıpları eksi yüzde 96 oranına ulaştı
PKK’lı teröristlere kıyafet temin eden 2 kişi tutuklandı
Gölbaşı Milli Eğitim Şube Müdürlerinden öğrencilerine tebrik ziyareti
Bahçede oynayan 7 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Adıyaman’da şok uygulama
CHP’li Milletvekili Tutdere Sordu, Bakan Selçuk öğretmen alımını duyurdu
Adıyamanda uzun namlulu silah ele geçirildi
AK Partili Alkayıştan vatandaşlara aşı çağrısı
Kahta Kaymakamı Koç, anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı
Başkan Erdoğan, Adıyaman’da yılsonu hedeflerini açıkladı - Videolu Haber
Ayakkabının ustası Dokur uyardı, Ayak sağlığı için deri ayakkabılar tercih edilmeli - Videolu Haber
Teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı
İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman İGC'ye ziyarette bulundu
Çelikhan’da muhtarlara Aşı İkna semineri
Kaymakam Koç: Turizmi daha da güçlendireceğiz
Kaymakam Uçardan Dr. Çilesize başarı belgesi
Adıyaman Belediyesi’nden uyarı
Yeni Sanayi Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışması
Başkan Kılınç, Asfalt Plenti inşaatında incelemelerde bulundu
Gençlik Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor
Kolu kesilen kardeşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yaptı - Videolu Haber
Başkan Duranay: Sanal alışverişi bırakın esnafa destek olun - Videolu Haber
Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Gönen’in göreve başlama mesajı
Anız yangınında 15 kişi dumandan etkilendi - Videolu Haber
CHPli Tutdere: Arkeoloji ve panaroma müzesini yatırım programından neden çıkardınız? - Videolu Haber
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
2
Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
3
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
4
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
5
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
6
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
7
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
8
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
10
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
11
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
12
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
13
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
14
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
15
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
16
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
17
Başakşehir FK
0
0
0
0
0
0
18
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
19
Altay
0
0
0
0
0
0
20
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
Arşiv
Bağlı Kuruluşlar

sanalbasin.com üyesidir

Haber Yazılımı